martes, 19 de maio de 2020

Reportaxe en El Ideal Gallego

O xornal El Ideal Gallego recolle o labor das bibliotecas escolares da comarca en tempos de confinamento. Nesta reportaxe ademais das bibliotecas do CEIP Graxal (Cambre) e do IES Monte das Moas (A Coruña) achega algunha das nosas actividades e opinións durante este período.
Moi agradecidos pola difusión do traballo das bibliotecas escolares.

Ningún comentario:

Publicar un comentario