martes, 16 de outubro de 2018

Diálogos filosóficos


A apertura da biblioteca está próxima e queremos ir empezando a desvelar algunhas das actividades que iremos desenvolvendo durante o curso. Neste caso presentamos os Diálogos Filosóficos, no que se tratará de desenvolver a capacidade dos nenos/as para pensar por si mesmos/as, a converterse en persoas máis razoables e cidadáns máis participativos/as, moi lonxe da irracionalidade, fanatismo ou superstición.
A actividade terá lugar o 6 de novembro de 16:15 a 17:00h. na sección da biblioteca da planta baixa.
Esta primeira sesión está dirixida a nenos/as de 1º e 2º de E.P. e un grupo de como máximo 15 alumnos/as. Xa se distribuíron as follas necesarias para a inscrición, aqueles nenos/as que non entren neste grupo quedarán na lista de espera para próximas edicións da actividade. Serán varios mestres/as os que dirixan esta actividade durante o curso. Para máis información podedes consultar a folla de inscrición neste documento.
Dialogamos?

Ningún comentario:

Publicar un comentario