luns, 8 de xuño de 2020

Rectificación premiados I Concurso Literario Biblioteca EPB

Despois de revisar as bases do I Concurso literario da Biblioteca EPB, e atendendo a unha reclamación presentada polo fallo na categoría de cómic, este xurado decide:

-Admitir a reclamación, posto que o traballo declarado inicialmente gañador incumpre una das bases do concurso, en concreto a relativa á obrigatoriedade de incluír na primeira viñeta un amencer.

-Declarar gañadora da devandita categoría o traballo "Tu buena amiga Sara" de Lucía, alumna de 3º de E.P., que inicialmente quedara en segundo lugar.-Debido a que esta modificación sobre a decisión inicial é froito exclusivamente dun erro do xurado, mantense tamén –en condición de premiado— o traballo de Carolina, “O cubo de Rúbik”.

Finalmente, o xurado quere desculparse por este erro, que lamenta profundamente, e polas consecuencias desagradables que puidera ter ocasionado para as persoas afectadas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario